Základná škola s Materskou školou

Organizačná zložka : ZŠ s MŠ pri zdravotníckom zariadení

 

Aktuality ZŠ s MŠ pri z.z.

Personál ZŠ s MŠ pri z.z.

Mgr. Helena Brežná

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Janíková

Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Adriana Puchoňová

Učiteľka  ZŠ

Mgr. Mária Randová

Učiteľka MŠ

Mgr. Mária Randová

Vychovávateľka  ŠKD

Podľa zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov poskytuje deťom, žiakom a zákonným zástupcom informácie a poradenské služby vedenie školy, učiteľka ZŠ a učiteľka MŠ.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)