Školský klub pri ŠZŠ

Školský klub detí pri ŠZŠ je zriadený
v budove na Moyzesovej ulici č. 25.

Vychovávateľka:  Bc. Janka Mikulová

Činnosť ŠKD :

Pondelok   11, 30 – 14, 55
Utorok       11, 30 – 14, 50
Streda        11, 30 – 14, 50
Štvrtok      11, 30 – 14, 50
Piatok        11, 30 – 14, 50


Dokumenty ŠKD

  Konzultačné hodiny

  • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
   riaditeľka školy

  • UTOROK             11, 30 – 12, 30
   výchovná poradkyňa

  • STREDA              8, 35 –   9, 35
   výchovná poradkyňa

  • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
   zástup. riaditeľky školy

  • PIATOK               11, 30 –   12, 30
   výchovná poradkyňa

  © 2023 Gaowa modified by JR (license)