Vážení návštevníci

Vitajte na našej internetovej stránke. Máte tu možnosť nájsť zaujímavé informácie z histórie aj zo súčastnosti našej školy.

Organizačná zložka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina

Vyučovanie prebieha v dvoch budovách. Na ulici J. M. Hurbana 36, Žilina a na ulici Moyzesovej č. 25, Žilina.

  • Riaditeľka školy:                      Mgr. Helena Brežná
  • Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Iveta Janíková
  • Učitelia:                                      Mgr. Pavel Braso, Mgr. Michaela Harantová, Mgr.  Ingrid        Stanová, PaedDr. Jaroslava Barčíková, Mgr. Jana Kosová,
  • Vychovávateľka ŠKD:              Bc. Janka Mikulová
  • Asistenti učiteľa:                       Bc. Janka Mikulová, Bc. Anna Galadíková, Mária Hlinicová

Vedenie školy sídli na adrese: Spojená škola,J. M. Hurbana 36, 010 01 Žilina

Pre najnovšie informácie odporúčame navštíviť sekciu „Aktuality„.

KONZULTAČNÉ HODINY

    PONDELOK         12,00 – 13,00     riaditeľka školy

    ŠTVRTOK            12,00 –  13,00     zástupkyňa  riaditeľky   školy

    PIATOK                10,00 –   13, 00    výchovná poradkyňa

xhurbanova_6104 xmoyzesova_3554