• Špeciálna základná škola

  Odborná starostlivosť o žiakov
  s mentálnym postihnutím

 • Základná škola s materskou školou
  pri zdravotníckom zariadení

  Podmienky pre individuálny rozvoj,
  zreteľ na zdravotný postih,
  primerané výchovno-vyučovacie výsledky

Novinky a aktuality

Organizačné zložky

Špeciálna základna škola

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)