Návšteva knižnice

Vo štvrtok  21. marca 2024 žiaci našej školy navštívili Krajskú  knižnicu v Žiline pri príležitosti Mesiaca knihy.  Privítala nás milá pani Janka Neslušanová. Zoznámila žiakov s priestormi knižnice. V detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách. Žiakov zaujali najmä knižky s pestrými ilustráciami. Pri svojom bádaní spoznali   niektorých autorov detských kníh, […]

Jubilejný 15. ročník! “Čítajme si…” 2024

Chrobáčik Roháčik Linka detskej istoty organizovala v termíne od 18. 03.-  22. 03. 2024. 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu, ktorý bol tento rok realizovaný s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Naša škola sa prihlásila do čitateľského maratónu s počtom žiakov 13 z ročníkoch 1.-9. ZŠ pri zdravotníckom zariadení. Každý žiak dostal knižnú záložku […]

Šieste stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému BRAILLOVE PÍSMO

Na šiestom stretnutí sme sa rozprávali o Braillovom písme a o jeho vynálezcovi, ktorým bol Louis Braille. Deti sa dozvedeli, kedy sa začalo používať a pre koho je určené. A nielen to. Zoznámili sa s abecedou v Braillovom písme, s jednotlivými číslami a znakmi, vyskúšali si, ako sa číta.   Porozprávali sme sa, kde sa v bežnom živote môžeme s Braillovým písmom stretnúť, aký náročný […]