Jubilejný 15. ročník! “Čítajme si…” 2024

Chrobáčik Roháčik

Linka detskej istoty organizovala v termíne od 18. 03.-  22. 03. 2024. 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu, ktorý bol tento rok realizovaný s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Naša škola sa prihlásila do čitateľského maratónu s počtom žiakov 13 z ročníkoch 1.-9. ZŠ pri zdravotníckom zariadení. Každý žiak dostal knižnú záložku a nálepku LDI( linka detskej istoty). V úvode podujatia som v krátkosti informovala žiakov o tom, že sa kedykoľvek – keď to budú potrebovať, môžu obrátiť na Linku detskej istoty, e-mail www.ldi.sk. Služby poskytujú:  NON-STOP, BEZPLATNE a ANONYMNE pre deti a mládež z celého Slovenska.

Cieľom podujatia „ČÍTAJME SI…“ bolo  podporiť a zvýšiť záujem detí o čítanie kníh a zapojiť sa do celoslovenského detského čitateľského maratónu,  s čo najväčším počtom žiakov,  ktorí budú čítať na pokračovanie s vopred vybranej knihy. Čítali sme vždy na začiatku vyučovania v rámci hodín SJL v priebehu celého týždňa . Vybrali sme si knihu od Moniky Novákovej- Chrobáčik Roháčik.  Žiaci každý deň prečítali úryvok z knihy a zapísali sa do prezenčnej listiny. Vždy sa vystriedali všetci žiaci v čítaní tak,  že najskôr začal čítať prvý žiak, čítal buď stranu alebo iba niekoľko odsekov z vybranej kapitoly. Keď dočítal, pokračoval  ďalší čitateľ alebo čitateľka.  Kniha obsahovala 10 rozprávok a každá jedna priniesla poučenie, ktoré mali žiaci vystihnúť  z prečítaného textu a  vysvetliť  jeho význam.

Žiaci čítali s radosťou a tešili sa na to, že na druhý deň sa dozvedia aké ďalšie dobrodružstvá zažije Chrobáčik Roháčik a jeho kamaráti.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)