Návšteva knižnice

Vo štvrtok  21. marca 2024 žiaci našej školy navštívili Krajskú  knižnicu v Žiline pri príležitosti Mesiaca knihy.  Privítala nás milá pani Janka Neslušanová. Zoznámila žiakov s priestormi knižnice. V detskom oddelení si deti mohli vybrať a listovať v rozprávkových knihách, encyklopédiách. Žiakov zaujali najmä knižky s pestrými ilustráciami. Pri svojom bádaní spoznali   niektorých autorov detských kníh, ilustrátorov. P. Neslušanová vysvetlila deťom postup pri požičiavaní kníh. Usmernila ich , ako správne zaobchádzať s knihami a pozvala ich na návštevu knižnice spolu s rodičmi. Deti odchádzali spokojné a obohatené o nové zážitky.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)