Jar klope na dvere

Veľkonočné sviatky:

Zelený štvrtok

Veľký piatok

Biela sobota

  Veľkonočná nedeľa

  Veľkonočný pondelok

Žiaci  ZŠ pri zdravotníckom zariadení  privítali jarné obdobie zdobením veľkonočných vajíčok- kraslíc, ktoré patria medzi symboly Veľkej noci. Poskytnutím  rôznych inšpirácii a nápadov si žiaci zvolili výrobu  jarných dekorácií z prírodnín.

 Na úvod kreatívneho dňa si žiaci pozreli a vypočuli prezentáciu o zvykoch a tradíciách veľkonočného obdobia. Po jej skončení nasledovala tvorivá dielňa, kde si žiaci vyrábali veľkonočné vajíčka z prírodných materiálov, ktoré sú dostupné všade okolo nás. Použili  mach, vetvičky a halúzky zo stromov, bahniatka,  kartónový papier, vtáčie pierka, kôru zo stromov, flysový papier, drevené dekorácie. Všetci zúčastnení boli veľmi kreatívni, čoho výsledkom bol ich úsmev na tvári pri dokončení svojho veľkonočného vajíčka.

Tieto ozdoby budú mať žiaci ako spomienku na toto obdobie  a zároveň budú mať vajíčka ako krásny doplnok pre ich domovy počas sviatočných dní.  Z výsledných prác sme si urobili výstavu výrobkov a skrášlili sme priestory detského oddelenia v nemocnici počas Veľkej noci.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)