Špeciálna základna škola

Organizačná zložka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina

Vyučovanie prebieha v dvoch budovách. Na ulici J. M. Hurbana 36, Žilina a na ulici Moyzesovej č. 25, Žilina.

Personál ŠZŠ

Mgr. Helena Brežná

Riaditeľka školy

Mgr. Iveta Janíková

Zástupkyňa riaditeľky školy

Mgr. Pavel Braso

Učiteľ

Mgr. Michaela Harantová

Učiteľ

Mgr. Ingrid Stanová

Učiteľ

PaedDr. Jaroslava Barčíková

Učiteľ

Mgr. Jana Kosová

Učiteľ

Bc. Janka Mikulová

Vychovávateľka ŠKD,
Pedagogický asistent

Bc. Anna Galadíková

Pedagogický asisent

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)