Svetový deň bez tabaku

Chráňme naše zdravie aj životné prostredie

Svetový deň bez tabaku (31. Máj), ktorý si každoročne pripomíname v našej škole, sa niesol v duchu odradenia  žiakov od užívania tabaku v akejkoľvek forme.

Po úvodnom vstupnom rozhovore o tom, aké riziká spôsobuje fajčenie a ako je tabak hrozbou pre naše životné prostredie, sa žiaci pustili do realizácie projektu, v ktorom mali za úlohu vymyslieť 10 dôvodov, prečo nebudem fajčiť.

Každý žiak si vyrobil svoju imaginárnu cigaretu, do ktorej vyryl rydlom jeden dôvod, prečo nebude fajčiť. Cigaretu si žiaci vystrihli z výkresu, natreli ju olejovými pastelovými farbami, kriedou a čiernym tušom. Po zaschnutí tušu vyrývali rydlom svoj dôvod, prečo nefajčiť. Vetu, ktorú napísali si obhájili pred spolužiakmi a nalepili ju na plagát pod názvom Stop cigaretám a fajčeniu ! Medzi tým, ako si žiaci vyrábali svoj projekt, pani učiteľka hovorila o škodlivosti fajčenia a ako fajčenie  ničí naše životné prostredie. Fajčenie poškodzuje ľudské zdravie, a to prostredníctvom pestovania, výroby, distribúcie a spotreby tabakových produktov, ako aj cez vyprodukovaný odpad. Poukázala aj na škodlivosť odpadového materiálu- ohorky, ktoré predstavujú globálny problém.

Cieľom besedy o Svetovom dni bez tabaku bolo, aby si žiaci uvedomili, že čisté životné prostredie je jedným zo základných predpokladov na to, aby človek mohol viesť dlhší, kvalitnejší a zdravší život. Rozprávali sa aj o tom ako užívanie tabaku škodí nielen fajčiarovi, ale aj celému okoliu. Praktické rady o tom, ako nezačať fajčiť si vyvesili na nástenku.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)