Voľné pracovné miesto

SPOJENÁ ŠKOLA, J. M. HURBANA 36, ŽILINA

Voľné pracovné miesto:   údržbár, kurič /pevné palivo, plyn/ – úväzok 0,50

Vyhlasovateľ: Spojená škola,J.M.Hurbana 36, 010 01 Žilina

Pracovná pozícia: údržbár, kurič

Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Termín nástupu: údržbár – ihneď /možnosť aj na dohodu o vykonaní práce/

k u r i č – od 01.10.2023

Žiadosť spolu so životopisom a súhlas na spracovanie osobných údajov zasielajte na adresu:

Spojená škola, J.M.Hurbana 36, 010 01 Žilina

Telefonický kontakt:

+421 41 5623338, +421 911 998 002

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)