Atletický trojboj

Vybratí žiaci variantu B sa zúčastnili, 05. 06. 2024, Atletického trojboja v SŠI v Bytči.. Súťažilo sa v behu, hode na cieľ a skoku z miesta. Žiaci si porovnali svoje športové schopnosti so žiakmi iných škôl. Medzi konkurenciou sa ale vôbec nestratili. Naopak, získali dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Niektorí z nich, v snahe o víťazstvo, prekročili svoje osobné rekordy. Všetkým zúčastneným gratulujeme a ďakujeme, že s chuťou reprezentovali našu školu.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)