Zdravý životný štýl

Pani školiteľka, MVDr. Mgr. Elena Marejková, PhD, dňa 23. 05.,   pútavo a interaktívne viedla besedu  o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. Pre žiakov bola  téma blízka. Spolupracovali a so zanietením odpovedali na  otázky.  Pani Marejková  ukázala žiakom, čo je potravinová pyramída, čo je zdraviu prospešné a čo škodlivé.  . Dozvedeli sa tiež nové poznatky o zdravom a nezdravom stravovaní , ktoré môžu zúročiť v bežnom živote a upevniť si tým svoje zdravie.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)