Tak to vidím ja

         TAK TO VIDÍM JA je názov výtvarnej súťaže pre žiakov v školách pri zdravotníckych zariadeniach. Do súťaže, ktorá má štvorročnú históriu, sme sa zapojili druhý krát. Nultý ročník súťaže nemal určenú tému. V ďalších ročníkoch bolo témou:,, Strom, Dom, domček, domčúrik“ a v minulom školskom roku záchranárska téma:,, Čo vidí záchranár pri zachranárskej akcii.

            Témou súťaže pre aktuálny školský rok je : ,,Práca v lekárni“. Tá mohla zahŕňať aktivity pred i za pultom v lekárni, v laboratóriu, zber a spracovanie liečivých bylín a všetko s tým súvisiace.

My, pani učiteľky, sme žiakom zaželali  veľa príjemných zážitkov počas tvorivých chvíľ. Hospitalizovaní žiaci v nemocnici sa zapojili do súťaže  dvadsiatimi výkresmi. Práce boli rozdelené do kategórii: MŠ, ZŠ 1.-4. ročník, ZŠ 5.-9. ročník.   Tvorivosť a fantázia našich žiakov sa prejavila v plnej paráde. Mali  chuť vytvoriť čo najkrajšie umelecké dielka, lebo  vedeli, že najúspešnejšie práce budú odmenené a vystavené v Galérii v priestoroch DFN v Košiciach. Veríme, že  naši žiaci sa umiestnia na popredných miestach. v umiestnení. Ďakujeme a tešíme sa opäť na ďalšiu výtvarnú súťaž a krásnu spoluprácu.

            O vyhodnotení súťaže budeme informovať individuálne zúčastnených  žiakov.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)