Kráčajme spolu v radosti- bez cigariet a tabaku

Náučno-hravá interaktívna beseda, pri príležitosti  ,,Svetového dňa bez tabaku,“ bola  uskutočnená dňa 30. 5. 2024. Bola venovaná zdravšiemu a šťastnejšiemu životu bez tabakových výrobkov.

            Žiaci sa prostredníctvom zaujímavých a hravých aktivít dozvedeli , prečo nezačať fajčiť a nebrať škodlivé látky. Úlohy zamerané na tímovú prácu, tajničky, čítanie  priniesli nové poznatky pre každého žiaka pod heslom-  v zdravom tele, zdravý duch. Cieľom aktivít bolo poznanie, že život bez návykových látok je oveľa krajší. V úvode bola žiakom prečítaná rozprávka o malom drakovi Drakkovi, ktorý  sa rozhodol, že nikdy nebude fajčiť a svojim prístupom k fajčeniu bol príkladom pre ďalších kamarátov.  Všetci draci sa od neho naučili, že fajčenie nie je dobré, a že je dôležité chrániť svoje zdravie. Metódu    rozprávky, sme zvolili práve preto, lebo táto má veľkú silu a vďaka nej môžu deti pochopiť aj ťažšie témy. Prvá aktivita bola zameraná na subjektívne pocity pri rozlíšení charakteristiky zdravého a chorého tela. Žiaci rozdeľovali do dvoch skupín kartičky s pojmami k téme „Ľudské telo s tabakom- choré telo a ľudské telo bez tabaku- zdravé telo“. Druhou aktivitou bolo skupinové intuitívne hádanie odpovedí na kladené otázky. Po skončení si žiaci overili ich správnosť. Ako odmenu za aktivitu dostal každý žiak zábavný pracovný list na  dokresľovanie vzorov čísiel a tvarov.

Podujatie končilo záverečnými slovami žiakov: “Budeme sa snažiť nefajčiť“. A to hovorili z úprimného presvedčenia. Uvidíme, dokedy im to vydrží J

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)