Veľkonočné prázdniny

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkým žiakom a ich zákonným   zástupcom,  že  

Veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 28.marca  2024  (štvrtok) a končia dňa  02.apríla  2024 (  utorok).

Vyučovanie začína dňa  03. apríla 2024  ( streda).

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)