Piate stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Maľované čítanie

Piate stretnutie Krajskej knižnice v Žiline s hospitalizovanými deťmi v nemocničných priestoroch

v žilinskej nemocnici bolo zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí.

Zvolili sme hravú interaktívnu metódu maľovaného čítania, pri ktorej si deti ani neuvedomujú, že sa niečo nové učia, vnímajú len hru a zábavu. Metóda maľovaného čítania je metóda, ktorá rozvíja predčitateľskú gramotnosť už v predprimárnom vzdelávaní, ale je dobre využiteľná aj pre primárne vzdelávanie. Metóda spája prečítaný text s obrázkami a prirodzene tak prispieva k rozvoju slovnej zásoby detí, k vzájomnej spolupráci pri práci v kolektíve. Vytvára príjemné pracovné prostredie bez zbytočného stresu, čo je v nemocničnom prostredí dôležitý faktor. Zábavná metóda maľovaného čítania uľahčuje samotné začiatky výučby čítania, práce s textom, podporuje pamäť detí a ich vyjadrovacie schopnosti. V súčasnosti je veľmi dôležité, aby mali deti dobré vyjadrovacie schopnosti a boli komunikatívne. Maľované čítanie umožňuje plniť tieto ciele ako doplnok k čítaniu.

Kniha s názvom Maľované čítanie Opice nezbednice a iné príbehy od Evy Dienerovej a Alžbety Kováčovej, je kniha plná poučných príbehov, z ktorej sme si s deťmi spoločne prečítali a analyzovali štyri krátke príbehy. Deti si vypočuli aktuálne témy, z ktorých sa naučili rozoznať dobro od zla a získali veľa nových užitočných informácií. Pobavili ich aj vtipné prvky vyplývajúce z daných príbehov.

Aktivity, ktoré vhodne doplnili metódu maľovaného čítania, sa týkali troch tipov Montessori didaktických obrázkových hier- rébusové slová, obrázkové slová a obrázkové čítanie.

Rébusové slová deti nútia uvedomiť si, aké písmeno je na začiatku každého obrázka v rébusovom slove. Ide o hru, ktorá spája písmená so zvolenými obrázkami a deti zábavnou formou lúštia skryté slová na kartičkách. Hra obrázkové slová je hra, pri ktorej si deti vyskúšajú hravou formou prečítať rozličné, aj relatívne ťažké slová, ktoré by možno inak ani neprečítali.

Deti pracovali so širšou slovnou zásobou a zvládli to aj tie najmladšie. Na konci tejto hry si deti vyskúšali tvorenie vlastných vymyslených slov pomocou obrázkov z tejto metódy.

Cieľom poslednej hry týkajúcej sa obrázkového čítania bolo preniknutie a poznanie fonologickej štruktúry slova, vnímanie fonologických jednotiek ako sú hlásky či slabiky.

Tešíme sa na ďalšiu návštevu!

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)