OZNAM

SPOJENÁ ŠKOLA, J. M. HURBANA 36, ŽILINA

H  Ľ  A  D  Á

SERVISNÉHO TECHNIKA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ

NA DOHODU O VYKONANÍ PRÁCE.

ODMENA ZA HOD.: PODĽA DOHODY

KONTAKT: 041/562 33 38     0911 998 002        szshurbanova@gmail.com

NÁSTUP IHNEĎ!

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)