Deň pre bezpečnejší internet

V  živote detí a  dospievajúcich hrajú v  ostatných rokoch dôležitú úlohu moderné technológie, najmä počítač, herná konzola, internet a mobilný telefón. Vytvárajú nové sociálne prostredie, virtuálny priestor, v ktorom dnešná generácia vyrastá. Táto problematika sa úzko dotýka vývinu detí, ich vzťahov a komunikácie. Vznikajú nové možnosti, ale aj riziká.  

Pri príležitosti  DŇA PRE BEZPEČNÝ INTERNET sme 8. februára v budove školy na Moyzesovej ulici zrealizovali besedu spojenú s audiovizuálnou prezentáciou.  V rámci diskusie so žiakmi sme sa rozprávali o výhodách internetu, ale aj rizikách a nástrahách spojených so sociálnymi sieťami. Vzájomné dialógy sa prelínali krátkymi audiovizuálnymi príbehmi v podobe animovaných rozprávok z portálu www.ovce.sk, ktoré boli zamerané na prevenciu pred nástrahami internetu a sociálnymi sieťami. Rozprávky sú určené deťom vo veku 5-11 rokov, predovšetkým mladšieho školského veku, ale sú zrozumiteľné už aj pre predškolákov.  

Práve prostredníctvom nich sme so žiakmi hovorili o témach ako zverejňovanie fotografií a videí s odhalenými časťami tela, o anorexii  a internetových receptoch na „krásu“, o napodobňovaní mediálnych vzorov v nebezpečných scénach, o virtuálnych priateľstvách, o závislosti od počítačových hier, mobilu, o dezinformáciách, konšpiráciách a hoaxoch primeraným spôsobom. Na záver si žiaci vyfarbili omaľovánky s témou RIZIKÁ KYBERPRIESTORU, ktoré vydalo Detské krízové centrum, z. ú. Starší žiaci si spoločne , prostredníctvom testu,  zopakovali nové vedomosti.

Počítač, mobilný telefón, tablet či iné „smart“ zariadenia sú už neoddeliteľnou súčasťou  života detí, a preto ich daná téma veľmi bavila.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)