Druhé stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému KNIHA

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, navštívila žilinskú nemocnicu posledný novembrový deň a zrealizovala pre deti podujatie o knihe.

Povedali sme si,  čo pre deti znamená a v tomto duchu sa niesla aj prvá spoločná aktivita. Deti mali povedať prvé slovo, ktoré im napadne, keď sa povie slovo kniha. Ich nápady boli kreatívne a aktivita ich bavila.

Čítanie bolo zamerané na uvedomenie si seba samého v dnešnom rýchlom a uponáhľanom svete, vnímanie každej chvíle a užitie si daného momentu. Krásne to vystihla slovenská autorka Zuzana Štelbaská v knihe Stane sa zázrak. Spoločne s deťmi sme sa po prečítaní knihy „zastavili“, započúvali sme sa do zvukov za oknami nemocnice, cítili sme rôzne vône a vnímali, ako sa nezastaviteľne mení jeseň na zimu.

Druhá spoločná aktivita mala naopak prebudiť a rozvinúť u detí vlastnú fantáziu, zapojiť ich detskú predstavivosť. Vytvorili sme spoločne dva príbehy, ktoré deti vymýšľali za pomoci hádzania príbehových kociek. Každé z detí vymyslelo časť príbehu a ich kreativita bola priam obdivuhodná.

Na záver sme si povedali o Kipu, uzlovom písme Inkov. Deti sa dozvedeli kto boli Inkovia, kedy žili a keďže nepoznali písmo, tak sme si vysvetlili, ako zaznamenávali rôzne správy, odkazy či celé príbehy. Deti si vyskúšali vytvoriť kipu zauzlením šnúrok a vytvoriť tak akúsi „knihu“ podľa predlohy Inkov. Práce boli krásne a nápadité. Uvedomili sme si, že rozpovedať a zapamätať si príbeh z kipu uzlíkov nie je až také jednoduché a práca rozprávača mala pre Inkov veľkú hodnotu.

Ing. Michaela Pastorková, Krajská knižnica Žilina, knihovníčka

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)