Mikulášska besiedka

 S príchodom adventu napadol sneh a už nič nebránilo sv. Mikulášovi, aby zapriahol svoje sane a prišiel pozrieť všetky deti, ktoré poslúchali. V stredu 6. decembra sme Mikuláša, Anjela a Čerta privítali aj my v priestoroch našej školy na Moyzesovej ulici. Všetky deti netrpezlivo čakali na jeho príchod a opakovali si básničky, ktoré sa naučili. Žiaci privítali Mikuláša spoločnou pesničkou Zajtra príde Mikuláš. Pri preberaní sladkého balíčka od Mikuláša sa niektorí naši žiaci museli popasovať s trémou, no napriek tomu sa snažili zarecitovať básničky, ktoré sa naučili. Na záver sa všetci spoločne s prísnym Mikulášom, veselým čertom a úžasným anjelikom odfotili pri rozsvietenom vianočnom stromčeku. Ďakujeme Nadácii Mesta Žilina za spoluúčasť na realizácii tohto podujatia, ako aj za sladké balíčky pre žiakov našej školy.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)