Prvé stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Priateľstvo


Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho
kraja, zrealizovala v rámci spolupráce knižnice s Fakultnou nemocnicou s poliklinikou
v Žiline, prvé podujatie pre deti hospitalizované na oddelení pediatrie. Podujatie na tému
Priateľstvo sa konalo 24. októbra. Jeho cieľom bolo, aby deti aspoň na chvíľku zabudli na
nemocničné priestory, v ktorých sa nachádzajú, aby sa vzájomne lepšie spoznali a uvedomili
si, že priateľstvo môže vzniknúť kdekoľvek a kedykoľvek. Práve kniha, s ktorou sme
pracovali, bola kniha HORE NA HORE od Zuzany Kolejákovej. Kniha zachytáva silné
priateľstvo medzi dvomi zvieratami, líškou a medveďom, na ktorých sa dá ukázať, akí sú pre
seba priatelia vzájomne dôležití, ako sa vzájomne dopĺňajú a čo všetko sú pre seba ochotní
podstúpiť, ak sa jedná o skutočné priateľstvo. Odlišné povahy zvierat, ich odlišný spôsob žitia
a správania zároveň poukazujú na dôležitosť tolerancie, pochopenia a vzájomnej podpory
priateľov. Text knihy dopĺňajú otázky k prečítanému obsahu a nútia deti rozmýšľať o
hodnotách skutočného priateľstva a jeho výhodách.
Čitateľskú gramotnosť detí sme sa snažili podporiť doplňujúcimi aktivitami súvisiacimi s
priateľstvom. Deti spoznali a správne priradili k sebe priateľov z rozprávkových kníh a
prerozprávali obsah vybraných príbehov (Danka a Janka, Včielka Mája, Pes a Mačka, Mimi a
Líza, Máša a Medveď). Následne sa porozprávali o svojich skúsenostiach s priateľmi, o tom,
akú má pre nich priateľstvo hodnotu, aké sú jeho základné princípy, či sú alebo nie sú
dobrými priateľmi a prečo.
Ďalšia kniha, ktorú sme predstavili, bola o Nezvyčajných priateľstvách vo svete rastlín a
zvierat od poľskej autorky Emilie Dziubak. Pomocou tejto knihy sme vysvetlili rozdiel medzi
skutočným a falošným priateľstvom. Tvorivá dielňa pozostávala z výroby farebnej papierovej reťaze. Symbolizovala priateľstvo,
silnú pevnú reťaz, ktorú je len ťažko pretrhnúť, pevne drží ako skutočné priateľstvo, ak má
dobré základy a staráme sa oň. Každé z detí si vybralo päť farebných prúžkov papiera, na
ktoré mali napísať päť vecí, spojení či viet, ktoré im ako prvé napadli pri slove priateľstvo.
Deti boli kreatívne a medzi odpoveďami boli konkrétne mená dobrých priateľov či domácich
miláčikov, silné spojenia týkajúce sa priateľstva ako spoločný čas, dôvera, úsmev či citát
Kniha, najlepší priateľ človeka. Všetky vymyslené spojenia sme analyzovali do hĺbky a zistili
sme, že v niečom sme mali rovnakú predstavu a názor na priateľstvo, v inom sme ako
priatelia odlišní. Uvedomili sme si vzájomnú rozdielnosť v našich hodnotách a dôležitosť
tolerancie každého jednotlivca. Deti zapájali svoju fantáziu k danej téme a tolerovali názor a
postreh jeden druhého. Spoločná práca s textom viedla k budovaniu čitateľských zručností
detí, potrebných na ich efektívnu prácu s textom

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)