Informačný leták

Milí rodičia!

 • Má Vaše dieťa problémy s prospechom?
 • Učí sa pomalšie, než ste očakávali?
 • Nezažíva pocit úspechu?
 • Je frustrované, nervózne alebo sa bojí chodiť do školy?

Vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím zaradených do A, B, C variantu ako aj žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazivnými vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovu a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytujeme viac ako 70 rokov kolektívom skúsených špeciálnych pedagógov, ktorí Vám podajú pomocnú ruku. Vaše dieťa  bude mať možnosť realizovať sa a rozvíjať svoje schopnosti aj prostredníctvom podujatí organizovaných našou školou, ako sú napr.: Môj priateľ počítač, Stolnotenisový turnaj, Dielne zručnosti, Športové hry, …

Dovoľte, aby sme Vám v krátkosti predstavili našu školu. Výchovno-vzdelávací proces prebieha v dvoch budovách- Moyzesova 25, J. M. Hurbana 36 . Budova školy na Moyzesovej 25 je geograficky výhodná aj pre dochádzajúcich žiakov z okolia Žiliny, pretože je vzdialená asi 5 minút od autobusového nástupišťa. Taktiež budova školy na J. M. Hurbana 36 má výhodnú polohu priamo v centre mesta Žiliny.

Zverte nám Vaše dieťa :

 • my ho naučíme všetko , čo bude potrebovať v praktickom živote,
 • dáme mu dôvod na úsmev a spokojnosť,
 • Vy a Vaše dieťa zistite, že učenie nie je mučenie a škola nemusí byť strašiakom.

Navštívte nás osobne v hlavnej budove na ul. J. M. Hurbana 36 v Žiline, kde Vám radi odovzdáme informácie osobne, alebo sa môžete informovať na telefónnych číslach našej školy: 041/ 562 33 38         041/ 700 35 90                           0911 998 002

Telefón                    E- mail                                           IČO

041/5623338            szshurbanova@gmail.com           37982532     www.szshurbanova.sk

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)