Deň zeme

Shel Silverstein: Šlachetný strom

DEŇ ZEME -22. apríl sa na našej škole niesol v duchu piesne Adama Ďuricu: Pohľad pre bohov.

Zavri oči a len tak plávaj
nočnou oblohou.
Pozri sa z výšky na náš svet,
to je pohlaď pre bohov.

Zavri oči a len na chvíľu
zataj vlastný dych.
Milión ľudí vôkol nás,
a my sme jedny z nich.

Tento výnimočný deň pre našu planétu- Deň Zeme, ktorý si ľudia pripomínajú 22.apríla takmer vo všetkých kútoch nášho krásneho sveta, si pripomenuli aj žiaci v ZŠ pri z. z.

V rámci projektového vyučovania sme kládli dôraz na environmentálnu výchovu zameranú  na zdravé potraviny, čistú vodu a prevenciu znečisťovania a poškodzovania životného prostredia. Naša hlavná myšlienka: ,, Ako znižovať negatívne vplyvy na planétu Zem“,  sa niesla celým projektom.  Cieľom tohto dňa bolo viesť žiakov, aby si vážili a chránili našu Zem. Vytvorili sme výtvarný projekt s názvom Šľachetný strom. Úvodnou motiváciou bola  rozprávka od Shel Silverstein: Šľachetný strom. Po jej prečítaní  žiaci  vyrobili maketu stromu, na ktorý si lepili svoje malé umelecké dielka, aby bol strom šťastný, tak ako bol  šťastný v príbehu, ktorý čítali.

Žiaci sa  zabavili a myslíme si, že sme svoj cieľ a zámer ako si pripomenúť tento výnimočný deň splnili. Ukončili sme projekt s prosbou : ,,Sadni si večer do nejakého pokojného kútika a pomôž svojmu srdcu, aby poďakovalo všetkým stromom“  svojho života.

Konzultačné hodiny

 • PONDELOK        12, 00 – 13, 00
  riaditeľka školy

 • UTOROK             11, 30 – 12, 30
  výchovná poradkyňa

 • STREDA              8, 35 –   9, 35
  výchovná poradkyňa

 • ŠTVRTOK           12, 00 – 13, 00
  zástup. riaditeľky školy

 • PIATOK               11, 30 –   12, 30
  výchovná poradkyňa

© 2023 Gaowa modified by JR (license)