Školský klub pri zdravotníckom zariadení

Školský klub detí pri zdravotníckom zariadení je v budove Detskej polikliniky Fakultnej nemocnice s poliklinikou v Žiline.

Vychovávateľka: Mgr. Mária Randová

Činnosť ŠKD : od 13, 00 do 14, 30