PRIŠIEL K NÁM MIKULÁŠ

Čas plynie ako voda…. ani sme sa nenazdali a je tu predvianočný čas. Čas plný očakávaní a radosti, kedy sa všetci tešíme na Vianoce. Ale ešte predtým sme netrpezlivo očakávali príchod  Mikuláša, ktorý na deti nezabudol ani tento rok. Opäť po roku k nám zavítal s bielymi vlasmi, bielou  bradou, červeným plášťom a plným košíkom dobrôt. Prišiel samozrejme v sprievode čerta a anjelika. Pochválil šikovné deti, pohrozil tým, ktorí neposlúchali. Hlavne však potešil všetkých balíčkami dobrôt. Deti trpezlivo v škole očakávali Mikuláša celé vyučovanie. Prichystali si pre neho pekné básničky a pesničky, a preto si sladkosti zaslúžili. Čertík si chcel aj niekoho vziať so sebou, ale anjelik mu to nedovolil. Predsa každé dieťa má právo raz za čas niečo vyparatiť. Hoci sa stretnutie uskutočnilo len v našom úzkom kruhu, o to intenzívnejšie deti prežívali a vnímali tento sviatok. Dôkazom toho boli zvedavé očká, ktoré a upierali na Mikuláša. Toto milé stretnutie sa skončilo spoločným spevom , fotením a odprevadením Mikuláša na cestu za  ďalšími poslušnými deťmi. Myslíme si, že z tohto dňa si žiaci odnášali nezabudnuteľné zážitky a už teraz sa tešíme na opätovné stretnutie. Veľké poďakovanie za tento krásny deň patrí Nadácii mesta Žilina a najmä Mgr. et Mgr. Janke Filipovej (čertíkovi), Ing. Ľubomírovi Bechnému ( Mikulášovi) a anjelikovi   Lenke.