Mikulášska besiedka

Tak ako každý rok, v čase adventu, nadišiel ten deň,  kedy slávime sviatok  sv. Mikuláša, ktorý značí, že Vianoce sú za dverami.  Všetky deti naň netrpezlivo čakajú a  dúfajú, že si opäť po roku v čižmičke nájdu tie najchutnejšie sladkosti.

 V tomto školskom roku sme v spolupráci s Nadáciou Mesta Žilina, pripravili pre našich najmenších žiakov Spojenej školy , v budove na Moyzesovej ulici,  stretnutie s Mikulášom , ktorého  sprevádzali čertík a anjelik. Žiaci privítali Mikuláša spoločnou pesničkou“ Mikulášku dobrý strýčku“. Pri preberaní sladkého balíčka od Mikuláša mu niektorí odvážlivci zarecitovali básničku. Na záver sa všetci spoločne s Mikulášom, čertom a anjelikom odfotili pri rozsvietenom vianočnom stromčeku. Táto návšteva bola pre našich žiakov veľkým zážitkom. Zároveň aj naši žiaci obdarovali Mikuláša maľovaným obrázkom.

 Za zrealizovanie tohtoročného Mikuláša na našej škole srdečne ďakujeme Nadácii Mesta Žilina a jej aktívnym  poslancom.