Tak to vidím ja

         TAK TO VIDÍM JA je názov výtvarnej súťaže pre žiakov v školách pri zdravotníckych zariadeniach. Do súťaže, ktorá má štvorročnú históriu, sme sa zapojili druhý krát. Nultý ročník súťaže nemal určenú tému. V ďalších ročníkoch bolo témou:,, Strom, Dom, domček, domčúrik“ a v minulom školskom roku záchranárska téma:,, Čo vidí záchranár pri zachranárskej akcii.             Témou súťaže pre […]

Jar klope na dvere

Veľkonočné sviatky: Zelený štvrtok Veľký piatok Biela sobota   Veľkonočná nedeľa   Veľkonočný pondelok Žiaci  ZŠ pri zdravotníckom zariadení  privítali jarné obdobie zdobením veľkonočných vajíčok- kraslíc, ktoré patria medzi symboly Veľkej noci. Poskytnutím  rôznych inšpirácii a nápadov si žiaci zvolili výrobu  jarných dekorácií z prírodnín.  Na úvod kreatívneho dňa si žiaci pozreli a vypočuli prezentáciu o zvykoch a tradíciách veľkonočného […]

Jubilejný 15. ročník! “Čítajme si…” 2024

Chrobáčik Roháčik Linka detskej istoty organizovala v termíne od 18. 03.-  22. 03. 2024. 15. ročník celoslovenského detského čitateľského maratónu, ktorý bol tento rok realizovaný s významnou podporou Ministerstva školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky. Naša škola sa prihlásila do čitateľského maratónu s počtom žiakov 13 z ročníkoch 1.-9. ZŠ pri zdravotníckom zariadení. Každý žiak dostal knižnú záložku […]

Šieste stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému BRAILLOVE PÍSMO

Na šiestom stretnutí sme sa rozprávali o Braillovom písme a o jeho vynálezcovi, ktorým bol Louis Braille. Deti sa dozvedeli, kedy sa začalo používať a pre koho je určené. A nielen to. Zoznámili sa s abecedou v Braillovom písme, s jednotlivými číslami a znakmi, vyskúšali si, ako sa číta.   Porozprávali sme sa, kde sa v bežnom živote môžeme s Braillovým písmom stretnúť, aký náročný […]

Piate stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Maľované čítanie

Piate stretnutie Krajskej knižnice v Žiline s hospitalizovanými deťmi v nemocničných priestoroch v žilinskej nemocnici bolo zamerané na podporu čitateľskej gramotnosti detí. Zvolili sme hravú interaktívnu metódu maľovaného čítania, pri ktorej si deti ani neuvedomujú, že sa niečo nové učia, vnímajú len hru a zábavu. Metóda maľovaného čítania je metóda, ktorá rozvíja predčitateľskú gramotnosť už v predprimárnom vzdelávaní, ale […]

OZNAM

SPOJENÁ ŠKOLA, J. M. HURBANA 36, ŽILINA H  Ľ  A  D  Á SERVISNÉHO TECHNIKA INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ NA DOHODU O VYKONANÍ PRÁCE. ODMENA ZA HOD.: PODĽA DOHODY KONTAKT: 041/562 33 38     0911 998 002        szshurbanova@gmail.com NÁSTUP IHNEĎ!

Jarné prázdniny

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkých žiakom a ich zákonným   zástupcom,  že   jarné prázdniny sa začínajú dňa 19. februára  2024  pondelok) a končia dňa  23. februára  2024 (  piatok). Vyučovanie začína dňa  26. februára 2024  ( pondelok).

Štvrté stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému SVIATKY

Štvrté stretnutie Krajskej knižnice v Žiline s hospitalizovanými deťmi v nemocničných priestoroch v žilinskej nemocnici sa nieslo v duchu prežitých vianočných sviatkov, osláv, fašiangov a našich tradícií. S deťmi sme sa najskôr porozprávali o tom, ako prežili zimné prázdniny, aké darčeky si našli pod vianočným stromčekom, kde oslavovali Nový rok a či vedia čo znamená sviatok Troch kráľov. Potom sme si zimné obdobie […]

Tretie stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému VIANOCE

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, navštívila žilinskú nemocnicu aj v predvianočnom období. Počas decembrového stretnutia sme deťom chceli aspoň na chvíľku vyčarovať pravú vianočnú atmosféru a priniesť tak Vianoce do nemocnice pre deti, ktoré cez toto čarovné obdobie nemôžu byť doma so svojimi najbližšími. Najskôr sme si prečítali o zvykoch a tradíciách z vianočnej […]

Druhé stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému KNIHA

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, navštívila žilinskú nemocnicu posledný novembrový deň a zrealizovala pre deti podujatie o knihe. Povedali sme si,  čo pre deti znamená a v tomto duchu sa niesla aj prvá spoločná aktivita. Deti mali povedať prvé slovo, ktoré im napadne, keď sa povie slovo kniha. Ich […]