Vianočná pohľadnica nielen pre zdravotníkov…

         Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a práve vtedy vedia byť ľudia k sebe láskaví, milí, štedrí a prajní. Je našou tradíciou, že žiaci v ZŠ pri zdravotníckom zariadení vyrábajú vianočné pohľadnice nielen pre svojich rodičov, starých rodičov, ale aj pre zdravotnícky personál. Táto  predvianočná akcia spája navzájom žiakov  pri výrobe pohľadníc, ale aj pedagogický a zdravotnícky personál.          […]

Prvé stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Priateľstvo

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávnehokraja, zrealizovala v rámci spolupráce knižnice s Fakultnou nemocnicou s poliklinikouv Žiline, prvé podujatie pre deti hospitalizované na oddelení pediatrie. Podujatie na témuPriateľstvo sa konalo 24. októbra. Jeho cieľom bolo, aby deti aspoň na chvíľku zabudli nanemocničné priestory, v ktorých sa nachádzajú, aby sa vzájomne lepšie […]

Vyhodnotenie projektu Záložka do knihy spája školy

Keby som si mohol vybrať medzi cestou za poznaním a poznaním samým, vždy by som zvolil cestu za poznaním.                                                                                                                       Immanuel Kant   Myšlienkou filozofa Immanuela Kanta  motivovala pani učiteľka žiakov, aby sa vydali cestou poznávania a viery, že v živote ich čaká  mnoho nového, dosiaľ nepoznaného, ale určite krásneho. Táto cesta bude určite  prepojená krásnymi  zážitkami.  Jedným z takýchto […]

Deň matiek

MAMA- to je naj povolanie… Zatiaľ čo niektorí si májové dni spájajú hlavne s jarným počasím a rozkvitajúcou prírodou, žiaci v ZŠ pri zdravotníckom zariadení sa tešili na to, ako vlastnoručne vyrobia pre svoje mamičky malé darčeky k príležitosti Dňu  matiek. „Milí žiaci, v tento deň  nemôžete byť  s Vašimi mamičkami z dôvodu, že sa nachádzate v  nemocnici. Dáme im vedieť, že […]

Deň zeme

Shel Silverstein: Šlachetný strom DEŇ ZEME -22. apríl sa na našej škole niesol v duchu piesne Adama Ďuricu: Pohľad pre bohov. Zavri oči a len tak plávajnočnou oblohou.Pozri sa z výšky na náš svet,to je pohlaď pre bohov. Zavri oči a len na chvíľuzataj vlastný dych.Milión ľudí vôkol nás,a my sme jedny z nich. Tento výnimočný deň pre […]

Informačný leták

Milí rodičia! Vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím zaradených do A, B, C variantu ako aj žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazivnými vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovu a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytujeme viac ako 70 rokov kolektívom skúsených špeciálnych pedagógov, ktorí Vám podajú pomocnú ruku. Vaše dieťa  bude mať možnosť realizovať sa a rozvíjať svoje schopnosti aj prostredníctvom podujatí […]