Zdravý životný štýl

Pani školiteľka, MVDr. Mgr. Elena Marejková, PhD, dňa 23. 05.,   pútavo a interaktívne viedla besedu  o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. Pre žiakov bola  téma blízka. Spolupracovali a so zanietením odpovedali na  otázky.  Pani Marejková  ukázala žiakom, čo je potravinová pyramída, čo je zdraviu prospešné a čo škodlivé.  . Dozvedeli sa tiež nové poznatky o zdravom a nezdravom stravovaní , ktoré […]

Deň matiek

Dňa 10. mája si žiaci našej školy, besiedkou, uctili svoje mamičky . S pomocou pani učiteliek nacvičili básničky, pesničky. Mamičkám bola, prostredníctvom  prezentácii jednotlivých tried, priblížená činnosť žiakov počas výchovno- vzdelávacieho procesu. Na záver programu žiaci odovzdali mamičkám kvietok a vlastnoručne vyrobený darček. Milé podujatie bolo zavŕšené posedením pri sladkom koláčiku.