Atletický trojboj

Vybratí žiaci variantu B sa zúčastnili, 05. 06. 2024, Atletického trojboja v SŠI v Bytči.. Súťažilo sa v behu, hode na cieľ a skoku z miesta. Žiaci si porovnali svoje športové schopnosti so žiakmi iných škôl. Medzi konkurenciou sa ale vôbec nestratili. Naopak, získali dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Niektorí z nich, v snahe o víťazstvo, prekročili svoje osobné rekordy. Všetkým zúčastneným gratulujeme […]

Kráčajme spolu v radosti- bez cigariet a tabaku

Náučno-hravá interaktívna beseda, pri príležitosti  ,,Svetového dňa bez tabaku,“ bola  uskutočnená dňa 30. 5. 2024. Bola venovaná zdravšiemu a šťastnejšiemu životu bez tabakových výrobkov.             Žiaci sa prostredníctvom zaujímavých a hravých aktivít dozvedeli , prečo nezačať fajčiť a nebrať škodlivé látky. Úlohy zamerané na tímovú prácu, tajničky, čítanie  priniesli nové poznatky pre každého žiaka pod heslom-  v zdravom tele, […]

Zdravý životný štýl

Pani školiteľka, MVDr. Mgr. Elena Marejková, PhD, dňa 23. 05.,   pútavo a interaktívne viedla besedu  o zdravej výžive a zdravom životnom štýle. Pre žiakov bola  téma blízka. Spolupracovali a so zanietením odpovedali na  otázky.  Pani Marejková  ukázala žiakom, čo je potravinová pyramída, čo je zdraviu prospešné a čo škodlivé.  . Dozvedeli sa tiež nové poznatky o zdravom a nezdravom stravovaní , ktoré […]

Deň matiek

Dňa 10. mája si žiaci našej školy, besiedkou, uctili svoje mamičky . S pomocou pani učiteliek nacvičili básničky, pesničky. Mamičkám bola, prostredníctvom  prezentácii jednotlivých tried, priblížená činnosť žiakov počas výchovno- vzdelávacieho procesu. Na záver programu žiaci odovzdali mamičkám kvietok a vlastnoručne vyrobený darček. Milé podujatie bolo zavŕšené posedením pri sladkom koláčiku.

Prípravný ročník

Riaditeľka spojenej školy oznamuje , že v školskom roku 2024 / 2025 bude v organizačnej zložke ŠZŠ otvorený PRÍPRAVNÝ ROČNÍK.

Bezpečnosť a ochrana zdravia

Vo výchovno- vzdelávacom procese venujeme značnú pozornosť bezpečnému správaniu sa žiakov v školskom aj domácom prostredí ako aj bezpečnému správaniu chodca a cyklistu. Dňa 9. apríla sme pre žiakov prvého stupňa pripravili , v spolupráci s preventistkou Mestskej polície v Žiline, pani Benickou, dopravnú výchovu- správanie sa cyklistu na cestách. Žiaci si najskôr zopakovali základné dopravné značky a pravidlá cestnej premávky. […]

Deň Zeme

Dňa 17. 04. 2024 sme si na našej škole pripomenuli Deň Zeme. Zavítali k nám dve pracovníčky z Národného parku Malá Fatra: Mgr. Alena Badurová, Mgr. Dana Repáňová, ktoré zaujímavo priblížili život lesa našim žiakom, čím rozvíjali u nich pozitívny vzťah a lásku k prírode. Prostredníctvom prezentácie žiaci spoznali rôzne druhy živočíchov, rastlín, druhy lesov, spoznávali problematiku životného prostredia.  […]

Tvorivá keramika

„Zmena je život“, povedali si pani učiteľky zo ŠZŠ s MŠ v Kysuckom Novom Meste a zmenili tradičný Kysucký jarmok na nové podujatie pod názvom Tvorivá keramika. Zúčastnila sa ho žiačka 6. ročníka Lívia Rácová . Spolu s ostatnými účastníkmi zo 6 škôl z regiónu spoznali čaro tvorenia z keramickej hmoty. Keďže proces prípravy a vypaľovania hmoty by trval dlho, pani učiteľka im […]

Svetový deň zdravia

To, že máme len jedno zdravie a mali by sme sa oň aktívne starať, nám každoročne 7. apríla pripomína Svetový deň zdravia. Pani učiteľky v oboch budovách školy pripravili žiakom poučné aj zábavné vyučovanie venované tomuto dňu. Najskôr  si spoločne so žiakmi porozprávali čo to je zdravie, ako sa cítia keď sú chorí, prečo ochoreli a pod. […]

Medzinárodný deň detskej knihy

Medzinárodný deň detskej knihy sa slávi v deň narodenia veľkého rozprávkara, dánskeho spisovateľa Hansa Christiana Andersena, 3. apríla. Aj  žiaci našej školy si v tento deň pripomenuli Deň detskej knihy. V prezentácií si  pozreli históriu vzniku knihy, druhy kníh a ich význam pre človeka. Dozvedeli sa zaujímavosti o slávnych spisovateľoch, ktorí písali pre deti. Oboznámili sa s knihami […]