Svetový deň vody

„Vode bola daná čarovná moc byť miazgou života na Zemi“                                                                                Leonardo da Vinci   Voda je pre nás tak samozrejmá, každodenná a bežná, že jej prítomnosť zväčša vôbec nevnímame. Voda – kvapalina tak obyčajná a pritom tak vzácna . Pri Čítať ďalej …

Oznámenie

Oznamujeme zákonným zástupcom školy, že v zmysle § 54, ods. 10 Zákona č. 245 / 2008 O výchove a vzdelávaní ( školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, nariaďujeme dištančné vzdelávanie pre žiakov IV. triedy -5. roč. variant Čítať ďalej …

Jarné prázdniny

  Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkých žiakom a ich zákonným   zástupcom   , že   jarné  prázdniny sa uskutočnia od 07. marca do 11. marca  2022.   Vyučovanie sa začne   14. marca 2022 ( t.j. pondelok).

Polročné prázdniny

  Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkých žiakom a ich zákonným   zástupcom   , že   polročné  prázdniny sa uskutočnia dňa 04.februára 2022.   Vyučovanie sa začne  07. februára 2022 ( t.j. pondelok). Zároveň upozorňuje zákonných zástupcov, aby škole Čítať ďalej …