Vianočná pohľadnica nielen pre zdravotníkov…

         Blížia sa najkrajšie sviatky v roku a práve vtedy vedia byť ľudia k sebe láskaví, milí, štedrí a prajní. Je našou tradíciou, že žiaci v ZŠ pri zdravotníckom zariadení vyrábajú vianočné pohľadnice nielen pre svojich rodičov, starých rodičov, ale aj pre zdravotnícky personál. Táto  predvianočná akcia spája navzájom žiakov  pri výrobe pohľadníc, ale aj pedagogický a zdravotnícky personál.          […]

Prvé stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Priateľstvo

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávnehokraja, zrealizovala v rámci spolupráce knižnice s Fakultnou nemocnicou s poliklinikouv Žiline, prvé podujatie pre deti hospitalizované na oddelení pediatrie. Podujatie na témuPriateľstvo sa konalo 24. októbra. Jeho cieľom bolo, aby deti aspoň na chvíľku zabudli nanemocničné priestory, v ktorých sa nachádzajú, aby sa vzájomne lepšie […]

Vyhodnotenie projektu Záložka do knihy spája školy

Keby som si mohol vybrať medzi cestou za poznaním a poznaním samým, vždy by som zvolil cestu za poznaním.                                                                                                                       Immanuel Kant   Myšlienkou filozofa Immanuela Kanta  motivovala pani učiteľka žiakov, aby sa vydali cestou poznávania a viery, že v živote ich čaká  mnoho nového, dosiaľ nepoznaného, ale určite krásneho. Táto cesta bude určite  prepojená krásnymi  zážitkami.  Jedným z takýchto […]

Európsky týždeň športu

Posledný septembrový týždeň sme si za pekného slnečného počasia užili na školskom dvore Európsky týždeň športu. Najskôr žiaci súťažili v družstvách rôzne zábavné hry. Veľkú radosť mali aj zo skákania vo vreci na určenú dĺžku trate. Svoje zručnosti, zdatnosti si vyskúšali aj pri zberaní loptičiek do vedier, kým sa vyhodený balón vznášal vo vzduchu. Neskôr  pokračovali […]

Zdravá výživa

V piatok 13. 10. sme si pripomenuli „Deň zdravej výživy“. Najskôr sme sa rozprávali o zdravej výžive, čo je pre nás najlepšie, čo potrebuje naše telo, aby sme boli zdraví. Svoje vedomosti si žiaci overili v rôznych aktivitách. Najskôr  triedili ovocie a zeleninu, ktorú museli vymenovať a opísať ich farbu, chuť, vôňu. Potom nasledovala ochutnávka, pri čom žiaci  mali zaviazané […]