Prvé stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Priateľstvo

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávnehokraja, zrealizovala v rámci spolupráce knižnice s Fakultnou nemocnicou s poliklinikouv Žiline, prvé podujatie pre deti hospitalizované na oddelení pediatrie. Podujatie na témuPriateľstvo sa konalo 24. októbra. Jeho cieľom bolo, aby deti aspoň na chvíľku zabudli nanemocničné priestory, v ktorých sa nachádzajú, aby sa vzájomne lepšie […]

Európsky týždeň športu

Posledný septembrový týždeň sme si za pekného slnečného počasia užili na školskom dvore Európsky týždeň športu. Najskôr žiaci súťažili v družstvách rôzne zábavné hry. Veľkú radosť mali aj zo skákania vo vreci na určenú dĺžku trate. Svoje zručnosti, zdatnosti si vyskúšali aj pri zberaní loptičiek do vedier, kým sa vyhodený balón vznášal vo vzduchu. Neskôr  pokračovali […]

Zdravá výživa

V piatok 13. 10. sme si pripomenuli „Deň zdravej výživy“. Najskôr sme sa rozprávali o zdravej výžive, čo je pre nás najlepšie, čo potrebuje naše telo, aby sme boli zdraví. Svoje vedomosti si žiaci overili v rôznych aktivitách. Najskôr  triedili ovocie a zeleninu, ktorú museli vymenovať a opísať ich farbu, chuť, vôňu. Potom nasledovala ochutnávka, pri čom žiaci  mali zaviazané […]

Slávnostné otvorenie multi senzorickej miestnosti

Dňa 14. septembra sa , v budove školy na Moyzesovej ulici , slávnostne otvorila multi senzorická miestnosť . Rekonštrukcia a vybavenie miestnosti boli zrealizované prostredníctvom projektu KĽÚČ OD DVERÍ K TVOJÍM ZMYSLOM a to vďaka pomoci Cirkvi neskorších dní v spolupráci s Nadáciou Mesta Žilina. Impulzom k realizácii projektu bol pribúdajúci počet žiakov s poruchami vnímania a učenia, s viacnásobným postihnutím a […]

Voľné pracovné miesto

SPOJENÁ ŠKOLA, J. M. HURBANA 36, ŽILINA Voľné pracovné miesto:   údržbár, kurič /pevné palivo, plyn/ – úväzok 0,50 Vyhlasovateľ: Spojená škola,J.M.Hurbana 36, 010 01 Žilina Pracovná pozícia: údržbár, kurič Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení […]

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí patrí medzi sviatky, ktoré  oslavujeme v našej škole už tradične každý rok. Počasie nám prialo a školské dvory sa premenili na ihriská plné smiechu, zábavy, sústredenia a nadšenia. Pre žiakov I. stupňa boli  pripravené variabilné športové disciplíny zamerané na posilňovanie rovnováhy, koordinácie a motoriky v rámci individuálnych schopností. Vzájomne súťažili a povzbudzovali sa. Loptové hry striedali […]

Svetový deň bez tabaku

Chráňme naše zdravie aj životné prostredie Svetový deň bez tabaku (31. Máj), ktorý si každoročne pripomíname v našej škole, sa niesol v duchu odradenia  žiakov od užívania tabaku v akejkoľvek forme. Po úvodnom vstupnom rozhovore o tom, aké riziká spôsobuje fajčenie a ako je tabak hrozbou pre naše životné prostredie, sa žiaci pustili do realizácie projektu, v ktorom mali za […]