Doplňujúce voľby do Rady školy

Spojená škola, J. M. Hurbana 36, Žilina Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina ako príslušný správny orgán podľaustanovenia § 1 ods. 2 vyhlášky MŠ SR č. 291/2004 Z. z. , ktorou sa určujú podrobnostio spôsobe ustanovenia orgánov školskej správy, o ich zložení, o ich organizačnoma finančnom zabezpečení, ako aj v súlade s vyhláškou č. 230/2009 Z. z., ktorou sa […]

Prípravný ročník

Riaditeľka spojenej školy oznamuje , že v školskom roku 2024 / 2025 bude v organizačnej zložke ŠZŠ otvorený PRÍPRAVNÝ ROČNÍK.

Veľkonočné prázdniny

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkým žiakom a ich zákonným   zástupcom,  že   Veľkonočné prázdniny sa začínajú dňa 28.marca  2024  (štvrtok) a končia dňa  02.apríla  2024 (  utorok). Vyučovanie začína dňa  03. apríla 2024  ( streda).

Zdobenie medovníkov

13.12.2023 sa Lívia Rácová a Sandra Balogová zúčastnili predvianočného podujatia pod názvom ZDOBENIE MEDOVNÍKOV.  13. ročník sa konal po štvorročnej prestávke a všetci sa naň veľmi tešili. Vianočná výzdoba školy, vianočné piesne,  vianočná nálada spestrili toto stretnutie a naladili na prítomných žiakov, učiteľov a hostí na prácu s tradičným materiálom typickým pre obdobie tesne pred Vianocami.                             Na úvod […]

Dielne zručnosti

V predvianočnom období sme pripravili a zrealizovali Dielne zručnosti. Žiaci piatich škôl , pod vedením pána učiteľa Brasa a pani učiteľky Harantovej, vyrábali krásnu vianočnú dekoráciu. Po maľovaní, lepení si každý žiak, s kreativitou sebe vlastnou, vyzdobil hotový výrobok.

Mikulášska besiedka

 S príchodom adventu napadol sneh a už nič nebránilo sv. Mikulášovi, aby zapriahol svoje sane a prišiel pozrieť všetky deti, ktoré poslúchali. V stredu 6. decembra sme Mikuláša, Anjela a Čerta privítali aj my v priestoroch našej školy na Moyzesovej ulici. Všetky deti netrpezlivo čakali na jeho príchod a opakovali si básničky, ktoré sa naučili. Žiaci privítali Mikuláša spoločnou pesničkou Zajtra príde […]

Prvé stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Priateľstvo

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávnehokraja, zrealizovala v rámci spolupráce knižnice s Fakultnou nemocnicou s poliklinikouv Žiline, prvé podujatie pre deti hospitalizované na oddelení pediatrie. Podujatie na témuPriateľstvo sa konalo 24. októbra. Jeho cieľom bolo, aby deti aspoň na chvíľku zabudli nanemocničné priestory, v ktorých sa nachádzajú, aby sa vzájomne lepšie […]

Európsky týždeň športu

Posledný septembrový týždeň sme si za pekného slnečného počasia užili na školskom dvore Európsky týždeň športu. Najskôr žiaci súťažili v družstvách rôzne zábavné hry. Veľkú radosť mali aj zo skákania vo vreci na určenú dĺžku trate. Svoje zručnosti, zdatnosti si vyskúšali aj pri zberaní loptičiek do vedier, kým sa vyhodený balón vznášal vo vzduchu. Neskôr  pokračovali […]

Zdravá výživa

V piatok 13. 10. sme si pripomenuli „Deň zdravej výživy“. Najskôr sme sa rozprávali o zdravej výžive, čo je pre nás najlepšie, čo potrebuje naše telo, aby sme boli zdraví. Svoje vedomosti si žiaci overili v rôznych aktivitách. Najskôr  triedili ovocie a zeleninu, ktorú museli vymenovať a opísať ich farbu, chuť, vôňu. Potom nasledovala ochutnávka, pri čom žiaci  mali zaviazané […]

Slávnostné otvorenie multi senzorickej miestnosti

Dňa 14. septembra sa , v budove školy na Moyzesovej ulici , slávnostne otvorila multi senzorická miestnosť . Rekonštrukcia a vybavenie miestnosti boli zrealizované prostredníctvom projektu KĽÚČ OD DVERÍ K TVOJÍM ZMYSLOM a to vďaka pomoci Cirkvi neskorších dní v spolupráci s Nadáciou Mesta Žilina. Impulzom k realizácii projektu bol pribúdajúci počet žiakov s poruchami vnímania a učenia, s viacnásobným postihnutím a […]