Atletický trojboj

Vybratí žiaci variantu B sa zúčastnili, 05. 06. 2024, Atletického trojboja v SŠI v Bytči.. Súťažilo sa v behu, hode na cieľ a skoku z miesta. Žiaci si porovnali svoje športové schopnosti so žiakmi iných škôl. Medzi konkurenciou sa ale vôbec nestratili. Naopak, získali dve zlaté a jednu bronzovú medailu. Niektorí z nich, v snahe o víťazstvo, prekročili svoje osobné rekordy. Všetkým zúčastneným gratulujeme […]