Prvé stretnutie Krajskej knižnice v Žiline v žilinskej nemocnici na tému Priateľstvo

Krajská knižnica v Žiline, inštitúcia v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávnehokraja, zrealizovala v rámci spolupráce knižnice s Fakultnou nemocnicou s poliklinikouv Žiline, prvé podujatie pre deti hospitalizované na oddelení pediatrie. Podujatie na témuPriateľstvo sa konalo 24. októbra. Jeho cieľom bolo, aby deti aspoň na chvíľku zabudli nanemocničné priestory, v ktorých sa nachádzajú, aby sa vzájomne lepšie […]