Vyhodnotenie projektu Záložka do knihy spája školy

Keby som si mohol vybrať medzi cestou za poznaním a poznaním samým, vždy by som zvolil cestu za poznaním.                                                                                                                       Immanuel Kant   Myšlienkou filozofa Immanuela Kanta  motivovala pani učiteľka žiakov, aby sa vydali cestou poznávania a viery, že v živote ich čaká  mnoho nového, dosiaľ nepoznaného, ale určite krásneho. Táto cesta bude určite  prepojená krásnymi  zážitkami.  Jedným z takýchto […]