Slávnostné otvorenie multi senzorickej miestnosti

Dňa 14. septembra sa , v budove školy na Moyzesovej ulici , slávnostne otvorila multi senzorická miestnosť . Rekonštrukcia a vybavenie miestnosti boli zrealizované prostredníctvom projektu KĽÚČ OD DVERÍ K TVOJÍM ZMYSLOM a to vďaka pomoci Cirkvi neskorších dní v spolupráci s Nadáciou Mesta Žilina. Impulzom k realizácii projektu bol pribúdajúci počet žiakov s poruchami vnímania a učenia, s viacnásobným postihnutím a […]

Voľné pracovné miesto

SPOJENÁ ŠKOLA, J. M. HURBANA 36, ŽILINA Voľné pracovné miesto:   údržbár, kurič /pevné palivo, plyn/ – úväzok 0,50 Vyhlasovateľ: Spojená škola,J.M.Hurbana 36, 010 01 Žilina Pracovná pozícia: údržbár, kurič Platové podmienky: Podľa zákona č. 553/2003 Z. z. Zákon o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení […]

Medzinárodný deň detí

Medzinárodný deň detí patrí medzi sviatky, ktoré  oslavujeme v našej škole už tradične každý rok. Počasie nám prialo a školské dvory sa premenili na ihriská plné smiechu, zábavy, sústredenia a nadšenia. Pre žiakov I. stupňa boli  pripravené variabilné športové disciplíny zamerané na posilňovanie rovnováhy, koordinácie a motoriky v rámci individuálnych schopností. Vzájomne súťažili a povzbudzovali sa. Loptové hry striedali […]

Svetový deň bez tabaku

Chráňme naše zdravie aj životné prostredie Svetový deň bez tabaku (31. Máj), ktorý si každoročne pripomíname v našej škole, sa niesol v duchu odradenia  žiakov od užívania tabaku v akejkoľvek forme. Po úvodnom vstupnom rozhovore o tom, aké riziká spôsobuje fajčenie a ako je tabak hrozbou pre naše životné prostredie, sa žiaci pustili do realizácie projektu, v ktorom mali za […]

Deň matiek

MAMA- to je naj povolanie… Zatiaľ čo niektorí si májové dni spájajú hlavne s jarným počasím a rozkvitajúcou prírodou, žiaci v ZŠ pri zdravotníckom zariadení sa tešili na to, ako vlastnoručne vyrobia pre svoje mamičky malé darčeky k príležitosti Dňu  matiek. „Milí žiaci, v tento deň  nemôžete byť  s Vašimi mamičkami z dôvodu, že sa nachádzate v  nemocnici. Dáme im vedieť, že […]

Deň zeme

Shel Silverstein: Šlachetný strom DEŇ ZEME -22. apríl sa na našej škole niesol v duchu piesne Adama Ďuricu: Pohľad pre bohov. Zavri oči a len tak plávajnočnou oblohou.Pozri sa z výšky na náš svet,to je pohlaď pre bohov. Zavri oči a len na chvíľuzataj vlastný dych.Milión ľudí vôkol nás,a my sme jedny z nich. Tento výnimočný deň pre […]

Informačný leták

Milí rodičia! Vzdelávame žiakov s mentálnym postihnutím zaradených do A, B, C variantu ako aj žiakov s autizmom alebo ďalšími pervazivnými vývinovými poruchami s mentálnym postihnutím. Výchovu a vzdelávanie žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami poskytujeme viac ako 70 rokov kolektívom skúsených špeciálnych pedagógov, ktorí Vám podajú pomocnú ruku. Vaše dieťa  bude mať možnosť realizovať sa a rozvíjať svoje schopnosti aj prostredníctvom podujatí […]