Zmluvy, objednávky, faktúry

  • Faktúry – obsahuje všetky prijaté faktúry
  • Zmluvy    – obsahuje všetky uzatvorené zmluvy medzi SZŠ a poskytovateľmi/dodávateľmi
  • Objednávky – obsahuje všetky objednávky