Špeciálna základná škola

 

Organizačná zložka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina

Vyučovanie prebieha v dvoch budovách. Na ulici J. M. Hurbana 36, Žilina a na ulici Moyzesovej č. 25, Žilina.

  • Riaditeľka školy:                      Mgr. Helena Brežná
  • Zástupkyňa riaditeľky školy: Mgr. Iveta Janíková
  • Učitelia:                                     Mgr. Pavel Braso, Mgr. Michaela Harantová, Mgr.  Ingrid Stanová, Mgr. Jana          Kosová,  Mgr. Jaroslava Barčíková
  • Vychovávateľka ŠKD:              Bc. Janka Mikulová
  • Asistenti učiteľa:                       Bc. Janka Mikulová, Bc. Anna Galadíková,
  • Vedenie školy sídli na adrese: Spojená škola, M. Hurbana 36, 010 01 Žilina

KONZULTAČNÉ HODINY

 PONDELOK       11,30 – 13,00     riaditeľka školy

 UTOROK             12,30 – 14,00    zástup.  riad. školy

  STREDA               7,30 –   8,30    výchovná poradkyňa