Školský klub pri ŠZŠ

Školský klub detí pri ŠZŠ je zriadený v budove na Moyzesovej ulici č. 25.

Vychovávateľka:  Bc. Janka Mikulová

Činnosť ŠKD :

Pondelok   11, 30 – 14, 55

Utorok       11, 30 – 14, 50

Streda        11, 30 – 14, 50

Štvrtok      11, 30 – 14, 50

Piatok        11, 30 – 14, 50