OZNAM

Riaditeľka Spojenej školy J. M. Hurbana 36 v Žiline , od 10. 11. 2020 do odvolania, prerušuje výchovno vzdelávací proces v MŠ pri z. z. z prevádzkových dôvodov.

OZNAM

Riaditeľka školy oznamuje, že na základe Rozhodnutia MŠVVaŠ SR č.2020/18259:1-A1810 s účinnosťou od 10. novembra 2020 sa obnovuje vyučovanie v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v 5. až 10. ročníku.

OZNAM

Na základe Rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu zo dňa 23. októbra 2020 sa s účinnosťou od 26. 10. 2020, do odvolania, mimoriadne prerušuje školské vyučovanie v piatom až desiatom ročníku v základných školách pre žiakov so špeciálnymi výchovno- vzdelávacími potrebami. Žiaci týchto ročníkov Čítať ďalej …

JARNÉ PRÁZDNINY

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkých zákonným   zástupcom   žiakov, že   jarné prázdniny  sú od 24. februára do 28. februára 2020.     Vyučovanie po prázdninách sa začína  2.marca 2020 ( t.j. v pondelok).