SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

/Základné identifikačné údaje o škole: Názov školy: Spojená škola      a/Organizačné zložky: Špeciálna základná škola, J. M. Hurbana 36, Žilina,    Moyzesova 25, Žilina – elokované pracovisko Základná škola s materskou školou  pri zdravotníckom zariadení, V. Spanyola 43,   Žilina       b/Súčasti školy: Školský Čítať ďalej …

SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI, JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020

a/Základné identifikačné údaje o škole: Názov školy: Spojená škola      a/Organizačné zložky: Špeciálna základná škola, J. M. Hurbana 36, Žilina,    Moyzesova 25, Žilina – elokované pracovisko Základná škola s materskou školou  pri zdravotníckom zariadení, V. Spanyola 43,   Žilina       b/Súčasti školy: Školský Čítať ďalej …