Svetový deň potravy

                                            Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto sme si 15. októbra 2021 v našej škole, spolu s deťmi,  pripomenuli Svetový deň potravy. Svetový deň potravy sa oslavuje každoročne Čítať ďalej …

Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadácii Mesta Žilina za vecný dar pre našu školu (Spojená škola J.M. Hurbana, elokované pracovisko Moyzesova 25, v Žiline), ktorý sme si prevzali dňa 30,09 2021. Osobitné poďakovanie patrí pani poslankyni  Mgr. Janke Čítať ďalej …

Svetový deň mlieka

  Mlieko nás sprevádza životom od narodenia. Veď práve materské mlieko je našou prvou potravou po narodení. Obsahuje látky a vitamíny, ktoré nám pomáhajú počas celého života. Koncom septembra si pripomíname Svetový deň mlieka v školách. Mlieko a mliečne výrobky Čítať ďalej …

Európsky týždeň športu

  Pohyb je našou súčasťou   Siedmy ročník projektu Európsky týždeň športu sa  v našej škole niesol v znamení hesla POHYB JE NAŠOU SÚČASŤOU.   Žiaci, pod vedením pedagógov, počas celého týždňa, zápolili v rôznych zábavných pohybových súťažiach a  športových disciplínach. Jednotlivé aktivity boli Čítať ďalej …