Oznam

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina oznamuje, že s účinnosťou od  13.decembra 2021  sa obnovuje vyučovanie v Špeciálnej základnej škole v budove J. M. Hurbana 36 Žilina

Mikulášska besiedka

Tak ako každý rok, v čase adventu, nadišiel ten deň,  kedy slávime sviatok  sv. Mikuláša, ktorý značí, že Vianoce sú za dverami.  Všetky deti naň netrpezlivo čakajú a  dúfajú, že si opäť po roku v čižmičke nájdu tie najchutnejšie sladkosti.  V tomto Čítať ďalej …

Svetový deň potravy

                                            Jednou z najdôležitejších vecí k dobrému a dlhému životu je zdravá výživa, na ktorú sa často zabúda. Práve preto sme si 15. októbra 2021 v našej škole, spolu s deťmi,  pripomenuli Svetový deň potravy. Svetový deň potravy sa oslavuje každoročne Čítať ďalej …

Poďakovanie

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať Nadácii Mesta Žilina za vecný dar pre našu školu (Spojená škola J.M. Hurbana, elokované pracovisko Moyzesova 25, v Žiline), ktorý sme si prevzali dňa 30,09 2021. Osobitné poďakovanie patrí pani poslankyni  Mgr. Janke Čítať ďalej …