VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkých žiakom a ich zákonným   zástupcom,  že   vianočné   prázdniny sa začínajú dňa 23. decembra 2022 (t.j.  piatok) a končia dňa  08. januára  2023 ( t.j. nedeľa).  Začiatok vyučovania po prázdninách je 09.januára Čítať ďalej …

DIELNE ZRUČNOSTI

  Koniec novembrových dní tradične patrí podujatiu Dielne zručnosti. V tomto školskom roku   si svoje zručnosti preverili iba žiaci našej školy. 30.11.2022, v budove na Moyzesovej ulici, boli žiaci  od rána v dobrej nálade. Atmosféra týchto dní už pripomínala predvianočný čas, a preto sa Čítať ďalej …

Jesenné prázdniny

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkých žiakom a ich zákonným   zástupcom,  že jesenné  prázdniny sa začínajú dňa 28. októbra 2022 (t.j.  piatok) a končia dňa  31. októbra  2022 ( t.j. pondelok).   Vyučovanie sa začne   02. novembra  2022 Čítať ďalej …

Svetový deň potravy

16.okóber bol vyhlásený za Svetový deň potravy, aby sa upriamila pozornosť na jej významnú úlohu v životnom štýle každého jedného z nás. Jeho cieľom je , aby ľudia znížili energetický príjem, príjem tukov, cholesterolu, sacharidov a soli zo stravy. Jednoducho, Čítať ďalej …

Lukostrelecký deň

Školský rok sa začal a my sme sa všetci v zdraví a plní elánu vrátili z prázdnin. A žiaci veľmi dobre vedia, že okrem nových povinností, ich čakajú na pôde našej školy aj veľmi príjemné chvíle strávené pri športovaní, hrách a zábave. Lukostrelecký deň patrí Čítať ďalej …

INFORMÁCIE K ZAČIATKU ŠKOLSKÉHO ROKA

Riaditeľka školy oznamuje, že: školský rok 2022/2023 sa začína dňa 05.09.2022, t.j. v pondelok. na základe Rozhodnutia ministra školstva číslo:2022/19036:1-A1810 je zákonný zástupca povinný pri nástupe do školy predložiť tlačivo „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ svojho dieťaťa. V prípade potreby je možné vyzdvihnúť tlačivo Čítať ďalej …