VIANOČNÉ PRÁZDNINY

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkých žiakom a ich zákonným   zástupcom,  že

 

vianočné   prázdniny sa začínajú dňa 23. decembra 2022 (t.j.  piatok) a končia dňa  08. januára  2023 ( t.j. nedeľa).

 Začiatok vyučovania po prázdninách je 09.januára 2023  (t.j. pondelok).