13. ročník Záložka spája školy

  1. ročník česko-slovenského projektu pre základné školy a osemročné gymnáziá Záložka do knihy spája školy: Môj literárny príbeh čaká na Tvoje prečítanie

 

Ten kto nemiluje knihu, nemiluje múdrosť.

Ten, kto nemiluje múdrosť, stáva sa hlupákom.

Ján Amos  Komenský

 

Výrok Jána Amosa Komenského som si vybrala zámerne ako vhodnú motiváciu na výrobu záložiek do kníh.  Je v ňom vyjadrené to, čo sa za stáročia potvrdilo. V knihách nájdeme múdrosť, ľudskú skúsenosť overenú praxou na jednej strane, na druhej strane nám knihy ponúkajú aj hlboký estetický zážitok.

„Milí žiaci, zamyslite sa nad tým, čo všetko vám ponúkajú chvíle strávené s knihou.  Knihy majú svoju zvláštnu magickú moc, majú svoju vôňu. Šušťanie ich stránok nám prináša pohodu, máme možnosť držať knihu  len tak v ruke a zamýšľať sa nad tým, čo sme v nej práve prečítali“.  Tieto slová zazneli ako úvodná motivácia pre každého žiaka, ktorý sa s radosťou chcel zapojiť do výroby svojej záložky.  V tomto školskom roku sme sa spojili s našou družobnou školou Špeciálnou základnou školou Čakanská cesta 800/1, Zlaté Klasy pod vedením pani učiteľky Sylvie Bognárovej. Vymenili sme si  50 záložiek a s radosťou sme čakali na reakcie detí. Boli úžasné. Napriek tomu, že žiaci v ZŠ pri zdravotníckom zariadení majú určité obmedzenia, s odhodlaním urobiť čo najkrajšiu záložku, sa pustili do práce.

Chcem  poďakovať všetkým žiakom, ktorí sa s veľkým elánom zapojili do výroby záložky a za príležitosť podporiť kreativitu žiakov takýmto krásnym projektom.