Jesenné prázdniny

Riaditeľka Spojenej školy, J. M. Hurbana 36, Žilina  oznamuje všetkých žiakom a ich zákonným   zástupcom,  že

jesenné  prázdniny sa začínajú dňa 28. októbra 2022 (t.j.  piatok) a končia dňa  31. októbra  2022 ( t.j. pondelok).

 

Vyučovanie sa začne   02. novembra  2022 ( t.j. streda).