Svetový deň potravy

16.okóber bol vyhlásený za Svetový deň potravy, aby sa upriamila pozornosť na jej významnú úlohu v životnom štýle každého jedného z nás. Jeho cieľom je , aby ľudia znížili energetický príjem, príjem tukov, cholesterolu, sacharidov a soli zo stravy. Jednoducho, aby sa stravovali zdravo.Tento významný deň sme si so žiakmi pripomenuli, zábavnou formou. Pozreli sme si spoločne  prezentáciu  „Zdravý životný štýl, a odstráň obezitu“. Pripomenuli  sme si potravinovú pyramídu, význam surovej stravy, zásady stravovania, ale aj rôzne mýty o jedle. Žiakov veľmi zaujali informácie o poruchách tráviacej sústavy – anorexia, bulímia, hladovanie, obezita. Žiaci sa aktívne zapájali  rôznymi otázkami alebo názormi na spomínané témy. Boli tiež pripravené rôzne zaujímavé súťaže. Žiaci plnili úlohy plné zábavy i poučenia, riešili hádanky, rébusy a pracovné listy. Na záver sme si vytvárali zdravý jedálny lístok, ktorý sme porovnávali  s  jedálnym lístkom, ktorý majú doma.

Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvoja zásady zdravého stravovania a uvedomia si, že zdravá strava a zdravý životný štýl sú kľúčom k zdravému životu.

Tento významný deň sme si so žiakmi pripomenuli, zábavnou formou. Pozreli sme si spoločne  prezentáciu  „Zdravý životný štýl, a odstráň obezitu“. Pripomenuli  sme si potravinovú pyramídu, význam surovej stravy, zásady stravovania, ale aj rôzne mýty o jedle. Žiakov veľmi zaujali informácie o poruchách tráviacej sústavy – anorexia, bulímia, hladovanie, obezita. Žiaci sa aktívne zapájali  rôznymi otázkami alebo názormi na spomínané témy. Boli tiež pripravené rôzne zaujímavé súťaže. Žiaci plnili úlohy plné zábavy i poučenia, riešili hádanky, rébusy a pracovné listy. Na záver sme si vytvárali zdravý jedálny lístok, ktorý sme porovnávali  s  jedálnym lístkom, ktorý majú doma.

Veríme, že aj takouto formou si žiaci osvoja zásady zdravého stravovania a uvedomia si, že zdravá strava a zdravý životný štýl sú kľúčom k zdravému životu.