Medzinárodný deň školských knižníc

Medzinárodný deň školských knižníc je oslavou školských knižníc, ich významu a prínosu pri vzdelávaní detí. Hlavnou myšlienkou je podpora vzťahu žiakov ku knihám, knižnici, čítaniu , poznávaniu a získanie  väčšieho počtu milovníkov literatúry.

I keď sa na našej škole nenachádza plne funkčná školská knižnica, rôznymi zábavnými formami práce s knihou sa  snažíme vytvárať u žiakov dobrý a trvalý vzťah k literatúre. V rámci podujatia sme pripravili  rôzne aktivity, ktoré žiakov  mali priviesť k uvedomeniu si svojho vzťahu ku knihám a oživiť, resp. prehĺbiť ich vzťah k čítaniu prostredníctvom spoznávania nového. Besedovali sme o tom, aké sú knihy dôležité, akú radosť môže čítanie prinášať, ako sa zázraky, sny, hrdinovia môžu stať súčasťou nášho života, ako nás môžu nadchnúť, postrašiť alebo poučiť.

Pani učiteľky sa  usilovali  vštepiť deťom myšlienku – nájsť v knihách priateľa, ktorý ťa nikdy nezradí. Keď už nie inak, tak aspoň tým, že sa jej nevybijú baterky a jej signál bude fungovať aj tam, kde ťa iný signál zradil. A preto…. Neodkladajme knihu do police. Pri nej si môžeme oddýchnuť a potešiť sa. Nezabúdajme na ňu! Siahajme po dobrej knihe čo najčastejšie. Doprajme si radosť, pobavenie a rozptýlenie. A žiaci, ktorí nevedia ešte  dobre čítať, môžu poprosiť rodičov, starých rodičov, aby im zaujímavé príbehy čítali .

.