Lukostrelecký deň

Školský rok sa začal a my sme sa všetci v zdraví a plní elánu vrátili z prázdnin. A žiaci veľmi dobre vedia, že okrem nových povinností, ich čakajú na pôde našej školy aj veľmi príjemné chvíle strávené pri športovaní, hrách a zábave. Lukostrelecký deň patrí už neodmysliteľne práve k takýmto druhom činností. Tento rok  doobedie plné príjemných chvíľ, spojených s týmto športom, zažili žiaci 5.až 9. ročníka našej školy. Mladší žiaci, spočiatku, brali luky do rúk s veľkým rešpektom. Obávali sa, že to nezvládnu. Po odbornej, ich schopnostiam primeranej inštruktáži pána učiteľa Brasa, zistili, prečo tento šport vyhľadáva čoraz viac ľudí. Po počiatočných rozpakoch a nešikovných pokusoch sa začali triafať do pripravených terčov a na ich tvárach sme videli presne to, prečo má význam organizovať aj takéto netradičné podujatia.Vzorom pre nich boli starší, skúsenejší žiaci. Pocit veľkého úspechu, radosť, nadšenie, to všetko zažili lukostrelci počas tohto dopoludnia. Práve pre ten jedinečný okamih v ich živote, keď si uvedomia, že sa niečo naučili a sú v tom úspešní, stojí za to pokračovať v realizácii Lukostreleckého dňa. Takže  „ Dostrieľania“,  priatelia !!!

Bull’s Eye